Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

nácvik

slouží k lepšímu vybavování informací

nadlinkové komunikace

z anglického above-the-line (ATL); marketingová komunikace uplatňovaná v televizi, rádiu, tisku a na venkovní reklamě; původ pojmu vychází z oddělování inzerce od žurnalistického textu v masmédiích, kdy "linka" oddělovala reklamu, u nichž média platila agentuře provizi za reklamu – na rozdíl od komunikace podlinkové, kde se provize neplatila

náklad

počet výtisků jednoho vydání novin nebo časopisu

nákladová účinnost

jak velké pokrytí nosiče může být zakoupeno za danou částku

náklady na ohlas

náklady na časový vstup recipientů během jeho průběhu

náklady na tisíc čtenářů

náklady na místo v periodiku dělené jeho nákladem v tisících

nakoupeno

celý čas určitého programu je zakoupen

nakupování dopředu

vytvoření zásob do budoucna daného produktu kvůli jeho momentální ceně

napodobení

tvůrci reklamy nepředvádí originál výrobku, ale napodobeninu či zkreslují prostředí

nařízení upustit od sporného jednání

příkaz zastavit klamavou reklamní kampaň

náročné myšlení

exaktní, analytické, logické a soustředěné myšlení

narrative

přítomnost moderátora či člověka hovořícího o dané problematice

national brand

celostátní značka, vyskytuje se celorepublikově a je také v tomto měřítku známa

national spot advertising

celostátní reklamní šoty, avšak vysílány pouze v místních mediálních stanicích

nátlakové peníze (peníze na ulici)

výrobce platí maloobchodníkovi, aby tak podpořil značku
stránka: 1 2 3
.