Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

učení

získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života

účetní proměnné

prodeje, výnosy a zisky

účinky (účinnost) reklamy

změny, které jsou pozorovatelné ve změně stavu recipienta

účinky reklamy

součet všech, kdo byli vystaveni reklamě

účinná četnost

optimální množství v jakém by měla reklama působit za určité období

účinná reakce spotřebitele

dochází k ní při odstranění nedostatků v distribuci a při podpoře prodeje zboží

úhybná strategie

napadený ustupuje ve směru působení útoku

úhybná strategie

napadený ustupuje ve směru působení útoku

újma

duševní nebo materiální škoda, kterou spotřebitel utrpěl v důsledku klamavosti reklamy

ukázkové (zkouškové) kupony

mají vyšší nominální hodnotu, aby spotřebitele nalákaly k zakoupení produktu

umístění média

prostředí, kde má recipient médium umístěno

umístění značky

placené uvedení jména obchodní značky nebo produktu v programu

umístění značky

placené objevení se značky ve filmu nebo v televizním programu

únava

účinnost reklamy klesá

únik

spotřebitelé, kteří jsou schopni platit vyšší cenu, však platí nižší
stránka: 1 2
.