Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

kabelová data

v pětisekundových intervalech zaznamenávají vystavení působení televizní reklamy na recipienty

kategorizace

myšlenkové rozčlenění podnětů do určitých dávek

klamavá reklama

zavádějící šíření údajů pomocí sdělovacích prostředků, kdy si toto sdělení respondenti interpretují jinak, než jaká je skutečnost

klasické (Pavlovo) podmiňování

organismus si vytvoří reakci na dva vzájemně spojené podněty

kodex ESOMAR

Obsahuje mezinárodně platná pravidla a etické zásady pro realizaci marketingových a sociologických výzkumů.

kognitivní (poznávací) angažovanost

myšlení

kognitivní cíle

myšlenkové cíle se snaží o značce informovat a tím ji dostat do povědomí

kognitivní konzistence

recipient požaduje vyrovnanost mezi informacemi, které dostává a názorem, který si na to vytvořil

kognitivní konzistence

vyrovnaná míra mezi znalostmi a chováním člověka

komparativní argument

hlavní myšlenka reklamy srovnává svou značku se značkou konkurence

komunikace

proces výměny nebo sdělení informací přes komunikační kanál mezi různými systémy či osobami

komunikační audit

zhodnocení vnější komunikace firmy v určitém období zahrnující využití mediálních příležitostí, a to z hlediska intervalů i kvality, s tím související hodnocení, zda firma v médiích působila pozitivně či negativně, v tomto případě důležitý bod, proč tomu tak bylo, vychází se z něj při zpracovávání strategie firemní komunikace

konativní cíle

kladou za cíl vštípit zákazníkovi poznatek, že značka je kvalitní, aby jí ten poté byl věrný

koncentrace

reklamy jsou vysílány v krátkém časovém období

konkurenční postavení

dvě značky vyrábějící produkt nebo poskytující službu stojí na trhu proti sobě
stránka: 1 2 3
.