Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

sale

výprodej, snížení cen

sales conferences

prodejní konference; výrobce zorganizuje setkání všech maloobchodníků v regionu

sales in units

obrat prodeje ve hmotných jednotkách; všechny výrobky nakoupené v určitém období

sales lead

prodejní tip

sales orientation

prodejní organizace; firma se zaměří na zvýšení prodeje

sales promotion

krátkodobě podporuje prodeje, zejména v době, kdy se zvýšilo povědomí o značce či výrobku např. reklamní kampaní zejména v televizní reklamě či inzerci různými cenovými pobídkami (výprodej, slevy, kupóny, balení 2+1), rozdávání vzorků (na veřejných místech či v prodejních místech) nebo dárků (při zakoupení určitého množství)

sales promotion

podpora prodeje; zabývá se jím produktový marketing a cílem je zviditelnit nabídku firmy tak, aby to vyvolalo nákupní reakci u potencionální zákazníků

sales response function

funkce reakce prodeje; jak prodej reaguje na různé typy reklam

samostatné oddělení ve firmě

vnitřní oddělení firmy podřízené marketingovému nebo diviznímu řediteli

sample

distribuovaný vzorek výrobku

sampling

produkt je darován zdarma, aby si jej spotřebitel vyzkoušel

sampling coupons

zkušební kupony s vyšší hodnotou, která motivují spotřebitele k vyzkoušení výrobku

saturace

bod, kdy se již reklama nezvyšuje

saturation

nasycení, saturace; reklama je v bodu, kdy by její zintenzivnění nevedlo ke zvýšení prodeje, ale snížení by vedlo k poklesu

scan-down

typ fakturace, prováděná na základě prodej v maloobchodě; prodej je elektronicky zaznamenáván kontrolním skenerem
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 Další 5
.