Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

ideal points

ideální body; spotřebitelé upřednostňují specifické kombinace vlastností výrobku

ideální body

spotřebitelské preference

identification

identifikace; příjemce se ztotožňuje s hlavní myšlenkou reklamy

immersion

pohroužení se; ponoření se do zjišťování údajů o daném jevu, problému

implicit memory

implicitní paměť; jedinec si vybavuje, že danou informaci již slyšel, ale nemůže si vybavit v jakém kontextu

implicitní model reklamy

emotivní předvedení skutečností bez jejich prokazování a tvrzení

implicitní paměť

myšlenky se vybavují i v souvislostech, které s původní myšlenkou nijak nesouvisí

impressions

účinek; všechny domácnosti vystavené působení reklamy v průběhu časového období

in-aisle dislays

boxy umístěné v uličkách obchodů, dají se obejít

in-pack coupons

kupony v balíčku, lze je použít pouze na nákup totožného výrobku

incentive

podnět, má za úkol zapříčinit, aby si příjemce reklamy výrobek zakoupil

incremental consumption

přírůstková spotřeba; výrobek je užíván ve vyšší míře, než je běžné

incremental profits

přírůstkové zisky; zisky se zvýšily, protože se zvýšila prodejnost

incremental sales

přírůstkový objem prodeje; prodejnost vzrostla díky efektivní reklamě

incubation

inkubace; problém je odsunut do pozadí s tím, že se k němu vrátí později, až se dojde k řešení
stránka: 1 2 3 4
.