Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

data z jednoho zdroje

spojení dat o prodeji do jedné databanky

dávky

samostatné jednotky, jejichž hlavním úkolem je zachování informací

day-after recall

vzpomínka "den poté"; jaká část publika si dokáže reklamu vybavit i na druhý den ode dne zhlédnutí

dealers

dealeři, zprostředkovatelé; podporují prodej mezi výrobcem a maloobchodníkem či spotřebitelem

deceptive

klamavý, ošidný; způsobuje mylné vysvětlení si určitého jevu, myšlenky, produktu

decline

pokles; prodej klesá určitou rychlostí až do doby, kdy definitivně nezanikne

decomposing a promotional bump

dekompozice šoku z podpory prodeje; rozbor prodeje, který byl zvýšen, zabývá se důvodem, díky kterému byl prodej zvýšen, většinou druhem podpory prodeje

defender model

obranný model; obrana úspěšné značky proti konkurenci formou úspěšného marketingu

defense reaction

obranná reakce; jedinec nechce přijmout ideu reklamy, protože se takto brání před jejich nepříjemnými důsledky

deflection

úhybná obranná strategie, kdy napadená značka ustupuje ve směru působení útoku, tj. k vlastním silným stránkám

dekompozice šoku z podpory prodeje

zvýšený prodej se rozčlení podle čtyř složek

delay purchases

maloobchodník odloží koupi od výrobce kvůli tomu, že hodlá prodat zásoby, které má a poté je nahradit produkty nakoupenými za nižší cenu

delayed effect od advertising

opožděný vliv reklamy; prodej způsobený zastavenou reklamní kampaní

dělené kabelové testy

testy zjišťující účinnost televizní reklamy v terénu

demand bias

požadované zkreslení; respondenti odpovídají tak, jak si myslí, že podle tazatele mají
stránka: 1 2 3 4
.