Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

Q-rating

minimálně 1500 lidí hodnotí, jak je značka známá nebo oblíbená

Q-ratings

hodnocení popularity osobní, minimálně 1500 lidí hodnotí, jak je značka známá nebo oblíbená

qualifying discounts

vymezující slevy; slevy poskytované novému spotřebitelskému segmentu lišícího se od stávajícího segmentu

questionnaire

dotazník; seznam otázek které jsou kladeny respondentům

quota incentives

cílové stimuly; jimi výrobce motivuje formou peněžních odměn nebo procentuální slevy, maloobchodníky, jestliže splní určitý úkol
.