Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

bait and swith

"navnaď a přehoď"; obchodník sníží cenu jistého druhu zboží, aby přilákal spotřebitele do obchodu, ale předpokládá, že ti nakoupí i nezlevněné zboží

balíčkové kupony

najdeme je na obalech výrobků

baseline

základní řada; předpoklad prodeje daného produktu bez podpory prodeje

bayer

kupující

behavioral research

výzkum chování; studie zabývající se chováním spotřebitelů

benefit segmentation

rozdělení produktu podle výhod, kdy spotřebitel hledá jedinečnou výhodu oproti všech ostatním produktům

bias

zkreslení, předsudek, zaujatost, víme, kde k chybě došlo, ale nevíme v jakém rozsahu

bill-back

zpětná fakturace; výrobce poskytuje prodejci slevu poté, kdy on prodal zlevněné zboží spotřebitelům, a to pouze v tom objemu, ve kterém to prodal

blikání (poryvy)

reklamy jsou naplánovány v nepravidelných intenzitách

bonus plan

věrnostní program, který zákazníkovi poskytne jistý druh zboží zdarma po dosažení určitého počtu bodů

brain wave recording

záznam elektromagnetické aktivity mozku

brand choice

výběr značky

brand switching

změna značky

brífink

moderní prvek v rámci setkávání se s novináři po jednáních, slouží k rychlému informování o výsledcích jednání a o postojích zúčastněných; neplánuje se s předstihem, bývá svoláván "narychlo" pouze za účelem informovanosti

broadcast media

rozhlasová a televizní média přenášející hlavní myšlenku reklamy z jediného zdroje, přičemž jejich hlavním cílem je motivovat publikum ke koupi
stránka: 1
.