Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

holding company

holdingová společnost; firma, která vlastní dvě nebo více samostatně operujících agentur

households using televisions (HUT)

domácnosti využívající televizi

hromadění zásob

pořizování větších zásob, i když to v tu dobu není nutné

hrubé body ohlasu

součet všech ohlasů za všechny programy reklamního schématu

hrubé rozpětí

úprava ceny účtované médii sazbou provize agentury v případě, že média provize neposkytují

hrubý zisk

výnosy z prodeje mínus variabilní náklady

humor

vyjádření obsahující vtipné prvky, cílem je diváka pobavit

hypertext link

hypertextový odkaz; kliknutím na link se uživatel dostane na novou stránku

hypertextový odkaz

umožňuje přecházet na nové stránky

hypotéza

předpoklad, ze kterého vycházíme

hypothesis

hypotéza; očekávaný stav jednání nebo chování spotřebitele v závislosti na podnětu

hysteresis

zpožďování; prodej zůstává vysoký i po skončení kampaně
stránka: 1 2
.