Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

logické myšlení

myšlení v souvislostech

long-term effect of adversiting

dlouhodobý vliv reklamy

long-term memory

dlouhodobá paměť; uchovává informace po dlouhé časové období, kapacitně neomezená a odolná vůči zapomínání (nemožnost vybavení zapříčiněna neadekvátní vyhledávací strategií nebo nevhodným uložením informace)

loss

ztráta; částka, o kterou prodejce přišel při prodeji za referenční cenu

loss leaders

ztrátový favorité; produkt nebo služba, která se prodává za nižší cenu, než jsou její výrobní náklady

loss of benefits

ztráta výhod; v rámci úsporu spotřebitel nakoupí zboží horší kvality

loterie

slosování
stránka: 1 2
.