Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

tiskový mluvčí

osoba zastupující firmu v oblasti komunikace navenek a osoba zodpovědná za komunikaci s médii, k dispozici má tiskové oddělení s několika členy, v mnohých případech bývá vedoucím interní komunikace, jeho náplní práce je podporovat dobré jméno firmy, vydávat tisková prohlášení a zodpovídat v případě potřeby otázky novinářů

trh

místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, střetávají se na něm různé značky v různém množství, které spotřebitelé nakupují

tržby

utržené peníze za prodej zboží či služeb

tržní podíl značky

jak velkou část zabírá daná značka v celkovém počtu všech značek daného produktu

tržní výsledky

udává, jak jsou firmy úspěšné na trhu

TV metr

Elektronické zařízení, které slouží zejména k zaznamenávání sledovanosti televize jednotlivých členů, resp. hostů televizní domácnosti a tento výraz zahrnuje dva typy TV metrů, liší se v možnostech přenosu dat, TV metr I používá GSM komunikaci, u TV metru II je k přenosu dat možné využívat SMS i GPRS. Výrobcem TV metru I i TV metru II je subdodavatel ELVIA.

TV metrový systém

Komplexní soubor hardware (zejména TV metrů a serverů) a software umožňující realizaci PEM. Jeho výsledným produktem jsou především data o sledovanosti televize.

TV panel

Reprezentativní vzorek televizních domácností v České republice, který je použit pro elektronické měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Velikost panelu je 1 833 televizních domácností.
stránka: 1 2
.