Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

očekávaný zisk z prodeje

příspěvková marže násobená pravděpodobností prodeje

oční kamera

zaznamenává pohyb oka v reakci na vizuální podněty

odhalení pravdy

bylo zjištěno, že reklama je v rozporu s legislativou a bylo vzneseno nařízení tuto informaci odstranit za jasnější a zřetelnější

odklánění prodeje

výrobek je nakoupen za výhodnější cenu v jiné oblasti, než ve které je prodáván za cenu běžnou

odpor

míra odolnosti vůči přesvědčování o rozdílnosti

odškodnění

materiální nahrazení škody způsobené klamavou reklamou

off-invoice discounts

slevy z fakturované částky; snížení faktury výrobce nebo její části

ohlas programu

statistický údaj vyjádřený procentuálně, kolik lidí sledovalo program během průměrné minuty

ohniskové (klíčové) podněty

nejdůležitější podněty upoutávající pozornost

okamžitá četnost

kolikrát byl recipient vystaven reklamě v průměru za určité období s přihlédnutím k hrubému ohlasu

on-air tests

test vysíláním; v terénu se pouští televizní reklama a zjišťují se reakce na ni

on-pack coupons

kupony na obalu, jejich využití je opět ke koupi stejného výrobku

one-sided appeal

jednostranné působení, apel, uvádí pouze výhody, popřípadě argumentuje proti konkurenčním značkám

opakování poselství

opakují se podněty, aby si je recipient zapamatoval

opětovný nákup

zákazník již několikrát v minulosti produkt zakoupil
stránka: 1 2 3 4
.