Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

Opora výběru

Je pro PEM 08-12 zpracovaná databáze obsahující jména a adresy. Základním zdrojem adres pro Oporu výběru v období PEM 08-12 je databáze adres státního podniku Česká pošta. Je provedeno přiřazení alespoň 75 000 jmen (sběrem) k adresám vybraným z této databáze v celkem 7 500 výběrových bodech. Sběr je reprezentativní z hlediska regionu, okresu a velikosti místa bydliště. Opora výběru slouží ke statistickým výběrům adres domácností exkluzivně pro PEM 08-12 (jeho jednotlivé složky). Kontinuální výzkum" je kvantitativní dotazníkové šetření na vzorku domácností vybraném z Opory výběru reprezentativní z hlediska populace domácností České republiky dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu. Toto šetření slouží zejména pro analýzu aktuální sociodemografické struktury domácností ČR společně s údaji o sledovaní televize za jednotlivé členy domácnosti a s dalším popisem televizního chování. Zpracování Kontinuálního výzkumu a následné stanovení norem panelu slouží pro zajištění a kontrolu reprezentativity vzorku televizních domácností a jako zdroj pro jejich rekrutaci a obnovu.

opožděné účinky reklamy

produkty se prodávají po ukončení reklamní kampaně

opportunity cost

alternativní náklady, existují při nevyužití výhody

opravná reklama

reklama, jež nahrazuje klamavou reklamu, má za cíl uvést nepravdivou informaci na pravou míru

optimal level of promotion

optimální úroveň reklamy, při které společnost dosahuje zisků

optimální intenzita reklamy

situace, kdy je reklama nejvýnosnější

optimum

bod, u nějž je dosaženo nejvyšší návratnosti

optimum level of advertising

optimální intenzita reklamy, při níž firma dosahuje nejvyšší návratnosti

organizace podle klientů

zaměstnanci jsou v jednotlivých týmech podle toho, pro jakého klienta pracují

orientace na produkt

firma se vždy orientuje na jeden nebo více klíčových produktů, které považuje za klíčové v prodeji zákazníkům

orientace na spotřebitele

firma se zaměřuje na potřeby zákazníka a ty se v co nejvyšší míře snaží uspokojit, potřeby zjišťuje formou dotazování, např. při vyplňování údajů u registrace do databáze věrnostních výhod

orientace na tržby

firma se snaží docílit prodejem co nejvyšších tržeb

orientace na zisk

firma se orientuje na zisk, ale už ji až tak nezajímá spokojenost zákazníka

osobní prodej

nabídky zákazníkům představuje konkrétní osoba, buď prodejní personál nebo obchodní zástupce

osobní reakce

spotřebitel je odhodlán jednat
stránka: 1 2 3 4
.