Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

kvalitativní výzkum

marketingový výzkum, v rámci nějž se zjišťuje názor na zkoumaný problém od vybraných představitelů cílové skupiny, u kvalitativního výzkumu se nedbá na velikost dotazovaných respondentů, ale na hloubku a strukturu dotazování, to bývá vedeno formou individuálního či skupinového rozhovoru, při kterém dochází ke zjišťování názorů a postojů, které lze obtížně vyjádřit v dotazníku, pokud použijeme ten, musí být obsáhlejší, vyhodnocení se provádí formou analytické metody, u rozsáhlejších výzkumných projektů je potřeba dodržet i kvantitu kvůli reprezentativnosti vzorku
stránka: 1 2 3
.