Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

konstantní plánování (kontinuita)

reklama je vysílána stejně intenzivně po celý rok

kontext reklamy

reklama je zařazena do určitého programu, se kterým může a nemusí souviset

kontextuální (související) podněty

vnitřní i vnější souvislosti předmětu

kontrolní skupina

určitý vzorek lidí, který se nezávisle na sobě srovnává s jiným vzorkem lidí

korporátní komunikace

komunikace firmy zaměřující se na zveřejňování a prezentaci hospodářských výsledků, firemní strategie, představování managementu; jejím hlavním a nejdůležitějším cílem je systematické budování firemní reputace (reputation management), jedná se o dlouhodobou strategii a k ní využívá hlavně public relations

krátkodobá paměť

uchovává informace pouze na několik vteřin nebo minut, nachází se v ní vždy n-prvků informace (7+/-2), přičemž každý nový prvek vytlačí některý z prvků již přítomných

kreativita

nápaditost, nestandardní myšlenka, postup atd. oproti standardu

kreativní butiky

malé agentury specializující se na kreativní prvky reklamy

krizová komunikace

nástroje komunikace v situacích, ve kterých může dojít k poškození pověsti či ohrožení firmy negativním zobrazením v médiích, cílem je těmto situacím předejít či maximálně eliminovat negativní aspekty, předchází se jim včasným varováním či předkrizovou komunikací, která se hrozící krizi snaží co nejlépe odvrátit, krizová komunikace se v těchto situacích řídí dle krizového manuálu, poradenství v krizové komunikaci poskytuje public relations.

krizový manuál (manuál krizové komunikace)

interní dokument, v němž jsou obsaženy postupy při krizové komunikaci; obecná část zahrnuje komunikaci v krizi a výjimky oproti běžným postupům, složení krizového týmu, část praktickou tvoří krizové scénáře (postupy a checklisty pro komunikaci v předem vytipovaných situacích); v příloze najdeme šablony dokumentů, medialist a tabulku spojení na osoby, jež jsou členy krizového týmu

krizový marketing

nejvyšší složkou krizového řízení ve firmě, používá marketingové nástroje ke zmírnění dopadů krizové situace; klíčovou součástí krizového marketingu je krizová komunikace

kulatý stůl

u kulatého stolu se setkávají zástupci firem s uzavřeným okruhem novinářů při podrobnějším představení určitého tématu, produktu, služby apod., často vystupuje odborník, debatu řídí moderátor formou diskuse s novináři, bývá zakončen krátkým občerstvením a neformální diskusí

kupony

nabízejí spotřebitelům slevu za předpokladu splnění určitých podmínek

kupony výrobce

je na nich uvedena nižší cena než je cena standardní, většinou je potřeba k jejich uplatnění splnit určitou podmínku

kupony z přímých zásilek

posílá výrobce adresátovi poštou
stránka: 1 2 3
.