Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

necenová podpora prodeje

poskytnutí určité výhody při koupi (dárek, větší balení, 2+1 apod.)

negative option mail order plans

plány objednávek zboží na zásilku typu negativní volby; prodejce zasílá poštou zboží spotřebiteli a dokud ten jej neodmítne, prodejce má za to, že o nabídku stojí

neinformovaní spotřebitelé

nesledují slevy, nakupují náhodně

nepoctivá reklama

taková, jež není v rozporu se zákonem, tj. není klamavá, ale v konečném důsledku poškozuje spotřebitele

nepoctivá tvorba cen

prodávající uvádí jinou, než jaká ve skutečnosti je

nepodmíněná reakce

přirozená reakce na nepodmíněný podnět

nepodmíněný podmět

člověk na něj reaguje díky své přirozené dispozici

nepředkupní sazba

pokud chce zadavatel reklamy vysílat v určitý čas bez možnosti změny vysílacího času, zaplatí vyšší cenu

nepřímé náklady

nemění se v závislosti na prodeji a vztahují se ke kampani

nepřímý přístup

při volbě médií jsou rozhodující demografické segmenty

nepřímý telemarketing

spotřebitelům je formou hovorů předkládána reklama v jiných médiích

nesrozumitelná reklama

špatné vysvětlení reklamy v důsledku nevhodného zpracování

net coverage

čisté pokrytí; reklama se objevuje ve více než dvou médiích

netečnost

spotřebitelé nereagují na podněty, protože v nich nebyla vyvolána žádná motivace

network

síť rozhlasových nebo televizních stanic
stránka: 1 2 3
.