Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

flanking attack

boční útok, argument zdůrazňující nepřímo slabou stránku konkurenčního produktu

flexibility

flexibilita, schopnost přizpůsobit se potřebám respondenta

flighting

blikání, reklama, která je nasazena velmi intenzivně, ale pouze na krátké období, kdy po ní je dlouhé období bez reklamy

focal stimuli

ohniskové podněty; nejdůležitější podnět v rámci pozornosti člověka

focus group

respondenti se účastní skupinové diskuze řízené moderátorem

focus group

pokusní, ohnisková skupina; vzorek respondentů se účastní skupinové diskuse, která se zabývá programem výzkumu, nikoliv však komplexní souborem problémů

foot-meter

přístroj s nožním pedálem, zmáčknutím se vyjadřuje reakce

forvard buying

forwardové, termínované nákupy, nakupování předem; spotřebitel si dělá zásoby do budoucnosti při současné ceně zboží, i když to není potřeba

forvard conditioning

předsunuté podmiňování; proces, ve kterém podmíněný podnět předchází podnětu nepodmíněnému

framing

zarámovaní; informace se předkládá takovým způsobem, že dostává nový smysl

framing price increases

uvedení zvýšení ceny do souvislosti; cena zboží byla zvýšena oproti cenové úrovni a výrobce má zájem omezit negativní dopady související se zvýšením ceny

freelancers

pracovníci na volné noze; nejsou zaměstnanci reklamní agentury, ale přesto pro ni vyrábějí nebo navrhují reklamní kampaň

freestandindg inserts (FSI)

samostatná inzerce; inzerce na samostatné straně

frequency

četnost; kolikrát byla domácnost v určitém časovém období vystavena působení reklamy a kolikrát tato reklama byla opakována

front-of-store display

boxy nacházející se v přední části obchodu, blíže k východu
stránka: 1 2 3
.