Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

FTP server

Zařízení, které umožňuje přenos souborů po internetu v souladu s obecně uznávanými standardy.

full-service agency

agentura poskytující úplné služby

functional organization

organizační struktura agentury, každé oddělení se zabývá specifickou oblastí

funkce prodej-odezva

jak se daný produkt prodává v poměru k reklamě či podpoře reklamy

funkční organizační struktura

agentura má různá oddělení podle funkcí

funkční panel

Část panelu, ze které jsou denně dodávána data o sledovanosti televize. Smluvně je garantována denní minimální velikost funkčního panelu 1 650 televizních domácností. Vzhledem k aktuálnímu složení domácností v České republice tento počet domácností reprezentuje 4 125 jednotlivců.

funkční zobrazení magnetické ozvěny (MRI)

zkoumá činnost mozku za pomoci magnetického pole
stránka: 1 2 3
.