Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

indepedent agency

nezávislá agentura

indepedent variable

nezávisle proměnná, faktor

index

standardizované měřítko určité dané hodnoty

index

index; standardizované měřítko proměnné

indirect approach

nepřímý přístup; použije se demografických měřítek při výběru média

indirect coasts

nepřímé náklady na kampaň jako celek; nemění se v průběhu kampaně

individually addressable tap

zařízení, umožňující centrálnímu počítači vysílat kabelový televizní signál přímo určité domácnosti

inertia

nehybnost; nedostatečná reakce spotřebitele na podněty

infomercial

informační reklama; dlouhá televizní reklama, svým obsahem připomínající běžný program, ale v obsahu se vyskytují podrobné informace o výrobku

informační reklama

podrobná televizní reklama, podobající se obvyklému programu

informační reklama

formou a délkou se podobá plnohodnotnému programu

informative power

informativní síla, využívají ji zejména média

informativní síla médií

média jsou nejsilnější v oblasti informovanosti

informed consumer

spotřebitelé, kteří získali kompletní informace o ceně výrobku

informovaní spotřebitelé

nakupují podle slevy
stránka: 1 2 3 4
.