Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

interaktivní vliv proměnných

přírůstková změna přesahující vliv jednotlivých proměnných

internal agency

vnitřní oddělení firmy zabývající se reklamní činností

internal validita

vnitřní validita, relevance; schopnost ověřit si souvislost mezi závisle a nezávisle proměnnými

internalizace

příjemce přijme hlavní myšlenku reklamy za svou, dojde ke sloučení hodnot

internalization

internalizace, příjemce si osvojuje ideu reklamy se svými hodnotami, protože spatřuje reklamu za důvěryhodnou

internet

celosvětově propojená počítačová síť, díky níž spolu můžeme komunikovat

interní agentura

agentura působící v rámci firmy

interní komunikace

komunikace uvnitř firmy, především od vedení firmy k zaměstnancům; důležitou součástí je i komunikace směrem k vybraným cílovým skupinám, např. odborové organizaci, střednímu managementu, akcionářům; některé oblasti interní komunikace hraničí s nástroji human resources managament a investor relations; nejčastějším nástrojem interní komunikace je firemní periodikum, intranet a nástěnky.

interview

rozhovor formou dialogu mezi výzkumníkem a respondentem

interview

rozhovor, odpovědi respondentů jsou poté zkoumány

introduction

zavádění; výrobek je uváděn na trh
stránka: 1 2 3 4
.