Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

výnosy

peněžní vyjádření prodaných jednotlivých kusů za cenovou jednotku

výplata kuponu

kupon lze při nákupu proplatit v hotovosti

výrobce (firma)

jednotlivec nebo organizace, nabízející produkty za účelem prodeje a dosažením zisku

vysílací média

fax, telefon, kabelová televize, internet

vysílací média

televize a rozhlas

vysílací protokol

Soubor v elektronické podobě, který obsahuje popis jednotlivých časových úseků vysílání (např. pořadů, reklamních spotů, upoutávek) daného televizního kanálu a/nebo jeho regionální mutace.

vysílací testy

testy televizních reklam v terénu

výsledky PEM

Primátní data, data z Kontinuálního výzkumu, data z Výzkumu životního stylu, Data z Opory výběru a výstupy dodané v rámci plnění smlouvy (tzn. další zprávy a analýzy, které získá realizátor z Kompletních dat během provádění PEM 08-12).

výstavka

zboží je v obchodě uspořádáno tak, že jedna značka je viditelnější než druhá

vyvracející argument

je uveden argument proti propagované značce a ten je následně vyvracen

vyvracení důkazů

firma, která je napadena se brání a na kritiku konkurence reaguje

vyzkoušení

zákazník poprvé zakoupil a použil výrobek dané firmy

výzkum chování

díky němu se zjišťuje skutečné chování spotřebitelů na rozdíl od předpokládaných teorií

výzkum životního stylu

Výzkum mezi členy panelu staršími 15 let zaměřený na zjišťování jejich mediálního chování, spotřebního chování a životního stylu.

vzestup

účinnost reklamy stoupá
stránka: 1 2 3
.