Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

art direction

umělecké řízení reklamy

art direktor

znalec navrhující uměleckou část reklamy, zodpovídá za tuto oblast

asociace (souvislost)

spojení myšlenek v jednu

asociativní myšlení

myšlenky plynou v návaznosti na podnět a spojují se v myšlenku jednu

association

asociace, více podnětů se spojí v jednu myšlenku, která je snáze pochopitelná

associative mode

asociativní styl, na spotřebitele se v reklamě snaží výrobce působit pomocí emocí, i když s produktem nesouvisí

associative thinking

asociativní myšlení; proces myšlení, kdy si člověk spojuje vzájemně nezávislé myšlenky v jednu souvislou, kterou dokáže lépe identifikovat

asymetrie reakce

spotřebitel reaguje na pozitivní i negativní podněty protikladně a nevyrovnaně

asymetrie ve vnímání růstu a poklesu cen spotřebiteli

spotřebitel si je vědom faktu, že prodejce na něj může přenést zvýšení nákladů, ale nepřenáší na něj jejich snížení

asymetrie ve vnímání zvyšování a snižování nákladů spotřebiteli

spotřebitelé odmítají zvýšení ceny v důsledku zvýšení poptávky, ale akceptují zrušení slevy

asymmetry in response

asymetrie reakce; spotřebitel reaguje protikladně a nevyváženě jak na pozitivní, tak na negativní podněty

attention

pozornost; zaměření smyslů na určité podněty

attitude

postoj, stanovisko; podnět předcházející určitému jednání

attribution theory

teorie atributů; spotřebitelé si vytvářejí důvody pro své chování a ty si následně zdůvodňují

audience

auditorium, publikum
stránka: 1 2 3 4 5
.