Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

agregovaná data

Údaje o sledovanosti jednotlivých časových úseků a časových úseků popsaných prostřednictvím vysílacích protokolů předem vybranými cílovými skupinami. Vznikají z individuálních dat v systému zpracování pomocí agregačních procesů a agregačních úprav.

AIDA

model hierarchie účinků

AIDA

zkratka pro čtyři faktory, působící hierarchicky v procesu učení: attentions (pozornost), interest (zájem), desire (touha), actions (činnost)

aided recall

podpořené zapamatování, prostřednictvím nějakého subjektu dojde k zapamatování

akce

klíčový pojem v public relations a sales promotion, jedná se o všechny dostupné akce, jež existují, odbornou terminologií nazývané "event" nebo "special event"; tyto akce se liší v rozsahu a zaměření: pokud se jedná o pracovní setkání v blízkém kruhu, bavíme se o media roundtable, u akcí většího a formálního typu jde většinou o tiskové konference, dealer’s dny, veletržní prezentace, valné hromady či lunch, tyto akce zaměřené na plnění podpory prodeje by měly být zahrnuty a plněny dle marketingového plánu, kdyžto akce ryze společenské zahrnující zejména recepce, koktejly a garden party organizují většinou PR či reklamní agentury

aktivní měřidlo

přenáší do televize polohu recipienta

aktivní telemarketing

operátor společnosti aktivně nabízí produkty společnosti

aktivní zpracování reklamy

spotřebitele myšlenka reklamy zaujala na tolik, že o ní přemýšlí

akumulace

navyšování diváků v průběhu programu

analysis

analýza, myšlenkový proces, kdy jedinec rozkládá celek na jednotlivé části, které je poté schopen třídit nebo identifikovat v rámci jednotlivých skupin

analýza

rozbor myšlenek s podněty, s cílem pochopit je

arbitrage

arbitráž, distributor nakupuje zboží za nižší cenu, které je určeno pro spotřebitele, jenž si vyšší cenu dovolit nemohou, ale distributor nakoupené zboží prodává za vyšší cenu spotřebitelům, jenž jsou ochotni koupit zboží i za cenu vyšší

arbitráž

spotřebitelé, kteří jsou schopni platit vyšší cenu, nakupují levněji od zprostředkovatelů

argument strategy

argumentační strategie, používá se k přesvědčení spotřebitele, aby si daný produkt zakoupil

argumentace v rámci souvislostí (zarámování)

spojené informace se souvislostmi v nově vzniklý význam
stránka: 1 2 3 4 5
.