Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

audiometers

audiometr; přístroj připojen k radiopřijímači a zaznamenává, kdy je zapmuto a na který kanál je naladěno

audiometr

zařízení ukazuje, na které stanici je rádio naladěno

audit interní komunikace

důležitý pro přípravu strategie a plnění plánů interní komunikace, zjišťuje na jaké úrovni jsou v podniku informační vazby a toky, ty mapuje do cílových skupin a identifikuje tak hlavní typy informací, které je potřeba v rámci firmy vědět

average frequency

průměrná frekvence jakou působí reklama na příjemce za určité časové období

avoidance

vyhnutí se, spotřebitelé se cíleně vyhýbají reklamám
stránka: 1 2 3 4 5
.