Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

demografic segmentation

demografická segmentace; rozdělení na základě pohlaví, věku, vzdělaní, příjmu nebo rasy

demografická segmentace

rozdělení spotřebitelů dle demografických znaků (pohlaví, věk, vzdělání)

deník

záznam denních činností respondenta

dependent variable

závisle proměnná; vliv nezávisle proměnné, který je zkoumán

desagregované údaje

veškerý prodej se rozdělí na jednotlivé složky

design

jistý prvek toho, co tvoří výrobek

designéři (kreativci)

odborní pracovníci podílející se na vytváření reklamy

designers

návrháři

diary

deník; jednotlivec do něj zaznamenává své denní činnosti

direct mail

jde o dopis obsahující nabídku, propagační materiály, např. leták, ceník, informační materiály adresovaný konkrétní osobě, jedná se o základní nástroj přímého marketingu, pokud dopis není adresován, jedná se spíše už o sales promotion

direct mail coupons

spotřebitelé dostávají kupóny formou přímých zásilek, tj. přes poštu

direct marketing

přímý marketing, komunikace řízená formou přímého oslovení adresáta či zadavatele za pomoci marketingových nástrojů

direct media

přímá média; zaměřují se na individuální komunikaci s publikem

direkt costs

přímé náklady, mění se s dalším kontaktem s médii

disaggregate data

desagregované údaje, zaznamenávané na nejnižší možné úrovni, většinou v obecné rovině např. podle značky
stránka: 1 2 3 4
.