Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

disguise

zamaskování; úkol zadaný subjektům při výzkumu tak, aby nemohli předem uhodnout účel a hypotézy výzkumu

disonance / attribution hierarchy

hierarchie nesouladu / atributů; model, podle nějž se má spotřebitel rozhodnout na základě teorie nesouladu nebo teorie atributů

disonance theory

teorie nesouladu; znamená hypotézu, že spotřebitel přizpůsobuje své myšlenky tak, aby odrážely jeho skutečné chování

display

boxy uvnitř obchodu, ve kterých je umístěno zboží tak, aby bylo viditelnější oproti konkurenčním značkám

distributors

distributoři; osoby provádějící převoz zboží od firem ke spotřebitelům

divadelní testy

výzkumy televizní reklamy často konané v divadlech

divergent thinking

odlišné myšlení; myšlenky plynou v nelogickém procesu od počátečního bodu všemi směry

divergentní myšlení

myšlenka, z níž plyne mnoho jiných nesouvisejících s myšlenkou původní

diverting

odklánění; dealer nakupuje produkt ve smluveném regionu, ale prodává jej v jiném

dlouhodobá paměť

uchovává informace po dlouhé časové období, , kapacitně neomezená a odolná vůči zapomínání (nemožnost vybavení zapříčiněna neadekvátní vyhledávací strategií nebo nevhodným uložením informace)

dlouhodobý (přenesený) účinek reklamy

účinek reklamy přetrvává i po skončení kampaně a postupně slábne

doložka o morálním chování

klauzule ve smlouvě, která zadavateli reklamy umožňuje vypovědět smlouvu s doporučovatelem v případě jakéhokoliv porušení

domácnost

Osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jednom bytě.

dominant brand

dominantní značka, zaujímá většinu trhu a spotřebitelé jsou vůči ní velmi loajální

dominantní značka

má velký podíl na trhu, a tím pádem i mnoho zákazníků
stránka: 1 2 3 4
.