Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

doporučování

vyjádření kompetentní osoby o zkušenosti či závěru o daném výrobku či službě, což má působit na recipienty důvěryhodněji

doporučovatel (mluvčí, model)

ve většině případů osoba, která produkt doporučuje na základě osobních zkušeností nebo provedených výzkumů

dotazník

seznam otázek strukturovaných podle určitého klíče, respondentovým úkolem je na ně odpovědět

double coupons

dvojité kupony; maloobchodníci zdvojnásobí hodnotu uvedenou na kuponu od výrobců

druhové značky

nenesou žádné jméno, z tohoto důvodu mají nízkou cenu

dryáčnická reklama

používání nadsazování, superlativ a neurčitosti

dual entlitlements

duální nárok; prodávající chtějí prodávat za co nejvyšší ceny a spotřebitelé chtějí nakupovat za co nejnižší ceny, musí tedy vzniknout situace, kdy pro výrobce není výroba ztrátová a pro spotřebitele cena neúnosná

duální oprávnění

prodejci mají právo na stálé zisky, pokud to není na úkor spotřebitelů, a spotřebitelé mají právo kupovat za stále stejné ceny, pokud to není na úkor prodejců

duplicated audience

zdvojené publikum; domácnosti, které jsou několikrát vystaveny působení reklamy

dvojité kupony

jsou nabízeny jak výrobcem, tak maloobchodníkem zároveň

dvoustranné zdůvodnění

informace o obou značkách jsou vyrovnány

dvoustranné zdůvodnění

proti značce jsou uvedeny námitky v menším rozsahu, ale zároveň silné argumenty ve prospěch této značky

dynamic effects of advertising

dynamické vlivy reklamy; jak jsou vnímány změny v působení reklamy v čase

dynamické účinky reklamy

mění se odezvy v časovém období vysílání reklamy
stránka: 1 2 3 4
.