Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

elaboration

zpracování; příjemce hodnotí hlavní myšlenku reklamy tím, že o ní přemýšlí

elaboration likelehood model (ELM)

model pravděpodobnosti zpracování; tato teorie předpokládá, že příjemce bude přesvědčen o myšlence reklamy tím, když to bude ve shodě s jeho úvahami

electronic display

elektronické výstavky, využívající elektronických médií (televizní obrazovka, videorekordér nebo počítač)

electronic processing

kupóny se zpracovávají elektronicky, aby se předešlo jejich zneužití

elektronic distribution

elektronická distribuce; kupóny se distribuují přes elektronický systém – internet, mail

elektronické distribuční systémy

zaměřují kupóny na předem selektované skupiny zákazníků

elektronické sledování prodeje (skenované údaje)

skener zaznamenává kolik bylo prodáno zboží

elektronické zpracování systémy

využívají identifikačních čísel na kuponech ke kontrole v účetnictví a lépe se tak zamezuje jejich zneužití

emoce

jsou procesem prožívání

emocionální angažovanost

pocity

emocionální proměnné

dochází k nim v důsledku pocitů

emotion

emoce; pocity, jsou výsledkem prožívání

emotional involvement

zapojení emocí; do situací se zapojují city

emotivní síla médií

média dokáží vyvolávat emoce, nejsilněji média obrazová

end-of-aisle displays

boxy, většinou umístěny na konci uličky
stránka: 1 2 3 4 5
.