Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

external validity

externí validita, relevance; napodobuje přirozené prostředí

externí agentura

agentura žádným způsobem nesouvisí se zadavatelem reklamy

externí komunikace

veškerá komunikace směřující z firmy ven, spadá pod ní komunikace komerční i přirozená (image firmy, její kultura a styl); jde také o souhrn všech forem marketingové komunikace, tedy nadlinkovou komunikaci (ATL) a komunikaci podlinkovou (BTL)

extinction

vyhasnutí; dochází k definitivní ztrátě podmíněné reakce, díky vysokému výskytu podmíněného nebo nepodmíněného podnětu

eye camera

oční kamera, přístroj zachycující pohyb oka v reakci na vizuální podněty
stránka: 1 2 3 4 5
.