Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

média

audiovizuální, rozhlasové nebo tištěné média sloužící k informování a zábavě, pokud jsou komerční, poskytují prostor pro reklamu

media

média; audiovizuální, rozhlasové nebo tištěné média sloužící k informování a zábavě, pokud jsou komerční, poskytují prostor pro reklamu

media buing

nákup médií; čas pro vysílání reklamy

media choice

výběr médií pro reklamní kampaň

media companies

mediální společnosti; souhrn médií užívaných v procesu masové komunikace, které sdělují veřejnosti informace a jsou nástrojem ke komerční komunikaci

media coupons

mediální kupony, kupóny nacházející se v tištěných médiích

media mix

mediální mix; různé varianty médií pro reklamu

media owners

vlastníci médií; organizace, které vlastní jednoho nebo více médií

media plan a media planning

mediální plán; detailní časový rozvrh, zaznamenávající kdy bude reklama firmy v médiích odvysílána, zveřejněna, otištěna či vyvěšena, u každé reklamy je uveden detail, v jakém médiu a formátu bude zveřejněn, kolikrát, cena, provize případně sleva

média pro dálkový přenos informací

televize, rozhlas, telefon a telegraf

media relations (vztahy s médii)

nejdůležitější část public relations (vztahů s veřejností), protože potvrzuje, že veřejnost lze ovlivnit zejména prostřednictvím médií, slouží k upevňování a navazování dlouhodobých dobrých vztahů s novináři, jež o firmě nebo jejím podnikatelském sektoru píší, k tomu je novinářům potřeba poskytovat pravdivé a úplné informace, jak na požádání tak z vlastní iniciativy

mediální kupony

jsou vloženy nebo vytištěny v tiskových médiích

mediální mix

kombinace medií pro reklamní kampaň

mediální plánování

probíhá za pomoci mediálního plánu, podle kterého se postupuje při výběru média a následného zakoupení prostoru pro zobrazení reklamy

mediální společnosti (vlastnictví médií)

souhrn médií užívaných v procesu masové komunikace, které sdělují veřejnosti informace a jsou nástrojem ke komerční komunikaci
stránka: 1 2 3 4 5
.