Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

metoda srovnání s konkurencí

firma reklamuje podle intenzity konkurence

metoda výkon jako základ

odměňování agentury podle splněných dohodnutých cílů

metodologická komise ATO (dále jako "MK ATO")

Je orgánem ATO iniciativního a poradního charakteru, který dohlíží na realizaci PEM zejména z metodického hlediska.

minoritní agentury

zaměřují se na reklamu pro menšiny

míra růstu značky

udává, o kolik se ročně zvyšuje prodej značky

misleading claim

zavádějící tvrzení; vynecháním nebo výběrem jistých tvrzení může způsobit mylný dojem příjemce, i když je v podstatě myšleno zcela něco jiného

místní reklama

reklama místních firem na regionálních stanicích

mixed shows

otevřené prohlídky

MMW

Software pro analýzu dat souvisejících se sledovaností televize, který vyvíjí a dodává subdodavatel PRIME TIME .

množstevní slevy

při nákupu velkého množství produktu je nákupčímu poskytnuta sleva

mockup

napodobení; při demonstraci výrobku se nepoužívá originál, ale napodobenina nebo jsou používány umělé doplňky

mode

prezentační styl, typický pro každou reklamu

model

model; osoba vystupující v reklamě vypadající velmi přitažlivě nebo zobrazení procesu či jevu

model důvěryhodného zdroje

důvěra pramení ze zdroje, aby recipienti reklamu přijali, musí zdroj působit věrohodně

model pravděpodobnosti zpracování

dle něj se předpokládá, že jednotlivec bude o reklamě přesvědčen na základě logické úvahy o něm
stránka: 1 2 3 4 5
.