Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

mediaplán

detailní časový rozvrh, zaznamenávající kdy bude reklama firmy v médiích odvysílána, zveřejněna, otištěna či vyvěšena, u každé reklamy je uveden detail, v jakém médiu a formátu bude zveřejněn, kolikrát, cena, provize případně sleva

medicínské agentury

zaměřující se na farmaceutické a zdravotní společnosti

medium-size ads

reklamy střední velikosti

memory

paměť, umožňuje uchovávat se a znovu si vybavovat podněty

memory lapse

selhání paměti

mere exposure

pouhé působení; bezvýznamně se opakující podněty

message repetition

opakování poselství, podnětům příjemce dokáže ihned srozumitelně rozumět

message sidedness

stranickost poselství; jedná se o to, jestli dává prostor i druhé straně, či nikoliv, pokud je to jednostranná reklama, je stranická

metoda "co si můžeme dovolit"

výdaje na reklamu jsou pouze v takové výši, která je v danou situaci pro firmu možná

metoda cíle a úkolu

firma vynakládá na reklamu tolik, kolik bylo stanoveno před kampaní v závislosti na dosažení cíle kampaně

metoda fixního poplatku

předem dohodnutá cena za služby agentury

metoda maximalizace zisku

firma volí takový rozpočet na reklamu, který nejvíce zvyšuje její zisky

metoda nákladové základny

agentura požaduje po zadavateli částku ve výši nákladů a dohodnutý zisk

metoda procento z obratu

firma platí za reklamu pevný podíl ze svých výnosů z prodeje

metoda srovnání poměru elasticity

úprava reklamního rozpočtu podle poměru reklamy k cenovým elasticitám
stránka: 1 2 3 4 5
.