Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

průzkum

pomocí něj získáváme informace o dané skutečnosti, kterou chceme znát

psychografic segmention

psychografická segmentace, provádí se na základě životního stylu

psychografická segmentace (segmentace podle životního stylu)

rozlišení spotřebitelů podle životního stylu

public relations

slouží ke komunikaci s médii, státními institucemi či jinými subjekty za účelem posílení probíhajících kampaní, PR zahrnuje jak korporátní, tak produktovou komunikaci, specifickými disciplínami jsou krizová komunikace a lobing

public relations

slouží ke komunikaci s médii, státními institucemi či jinými subjekty za účelem posílení probíhajících kampaní, PR zahrnuje jak korporátní, tak produktovou komunikaci, specifickými disciplínami jsou krizová komunikace a lobing

publicity

publicita; o firmě se píše v neplacených novinových zprávách

publikum

skupina jednotlivců, kteří přijímají mediální obsahy, příjem může být aktivní nebo pasivní

publikum reklamy

respondenti sledující reklamu a část předcházejícího a následujícího programu

puffery

dryačnická, přehánějící, nepřesná reklama

pull strategy

strategie tahu; reklama vytvoří poptávku, která zvedne distribuční systém

pulsing

pulzování; střídání zařazení a stažení reklamy během určitého období

pulzování

reklamy jsou naplánovány v pevných časových intervalech

pun

slovní hříčka

pupillometer

pupilometr; přístroj, který zaznamenává rozšíření očních panenek v reakci na podnět

pupilometr

zaznamenává rozšíření oční panenky
stránka: Predchozí 5 6 7 8 9 10 11 12
.