Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

poznávací (kognitivní) reakce

dává podnět k zamyšlení se nad podnětem

poznávací proměnné

dochází k nim pomocí myšlenkového procesu

poznávání

stimulace smyslových orgánů - stejný podnět působící na různé smyslové orgány vyvolá různé specifické dojmy, rozdílné podněty působící na stejný smyslový orgán vyvolají stejný specifický dojem

pozornost

zaměření se na určité objekty

pozorovaní

proces zahrnující sběr dat přímo nebo nepřímo (pomocí nástrojů)

práce v terénu

provedení analýzy vztahu mezi reklamou a skutečným prodejem

práh

bod, kdy reklama prudce stoupá

pravdivost

tvrzení zakládající se na faktech či skutečnosti

přeběhlíci

nakupují tu značku, která je momentálně ve slevě

přechod

zákazník nakoupil jinou značku než při předchozím nákupu

přechod na jinou značku

spotřebitel přejde na konkurenční značku

předání

spotřebiteli je od maloobchodníka předán jeho zakoupený produkt

předplacený nákup

nákup vysílacího času probíhá několik měsíců dopředu

předsunuté podmiňování

podmíněný podnět předchází nepodmíněnému

prémie

odměna nebo dar věnovaný firmou zákazníkovi
.