Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

produktový marketing

zabývá se podporou prodeje konkrétního produktu či služby; jeho hlavním a nejdůležitějším cílem je systematické budování firemní reputace (reputation management), jedná se o dlouhodobou strategii a k ní využívá hlavně public relations

profit orientation

orientace na zisk; firma se zaměří na zisk, jako klíč k úspěchu, ale na úkor spotřebitele

profit-maximalization method

metoda maximalizace zisku; firma vytvoří efektivní reklamní rozpočet tak, aby dosáhla co nejvyššího zisku

profits

zisky, skutečně utržené peníze snížené o náklady

program tie-in

programový svazek; program poskytne prostor k prezentaci značky výměnou za inzerci zadanou ve vysílání

programmers

programoví pracovníci

programový svazek

dohoda, kdy médium zdarma zobrazí značku firmy v programu výměnou za to, že vlastník značky umístí do programu reklamu

promotion

reklama a podpora prodeje

promotional bump

reklamní šok; prodej se zvyšuje díky efektivní reklamě a podpoře prodeje

protiargumenty

oponují argumentaci myšlenky v reklamě

prototypical brand

značka-prototyp, ukazuje se jako příklad

provozní metoda

druh vyplácení, způsob vyplácení formou pevně stanovené výše procent z ceny zaplacené médiím

průběžné proměnné

udávají co se děje mezi působením reklamy a výsledkem jednání spotřebitele

průměrná četnost

kolikrát byl recipient vystaven reklamě v průměru za určité období

průzkum

složitější a delší studie, většinou prováděna formou dotazování
stránka: Predchozí 5 5 6 7 8 9 10 11 12
.