Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

prémie

výhoda poskytnuta zákazníkovi za to, že si pořídil daný produkt

premium

prémie; dárek nebo odměna za nákup produktu věnovaný výrobcem

preparetion

příprava, sestává se ze získání informací o skutečnosti v daném čase

přesný cíl

zaměřuje se na určité body, definuje změny a časový horizont

press foyer

prostor před místností, většinou jednací síní, kde se setkávají novináři a ve většině případů senátoři, poslanci a jiné významné osoby působící v oblasti politiky či státní správy po ukončení jednání, aby novináře informovali o výsledcích, jedná se o méně formální prostředí než je tisková konference a novináři mohou klást čelním představitelům otázky i mimo vytyčený prostor

press trip

pomáhá navázat a udržet vztahy s novináři, jde o reportážní výlety do zázemí firem, následné představení a předvedení např. výroby, výrobku, tuto cestu organizuje většinou agentura, ta také hradí náklady (nebo hostící firma), díky tomuto faktu dochází k odmítnutí pozvání ze strany novinářů, které svazují etické kodexy, typický pro media relations v cestovním ruchu

přesvědčování

ovlivňování postojů a jednání prostřednictvím argumentace sdělované verbálně nebo neverbálně

pretesty

pretesty využívají kvantitativní i kvalitativní metody marketingového výzkumu s jejichž pomocí ověřují účinnost připravované reklamní kampaně pomocí rozhovorů (focus groups), aby zjistili, která varianta respondenty zaujala nejvíce, prezentace je pouze zjednodušená (nákresy – storyboard či animatic)

price discount

sleva, snížení ceny

price discrimination

cenová diskriminace; jedná se o různé účtování cen v důsledku toho, kolik je spotřebitel ochoten zaplatit

price discrimination theory

teorie cenové diskriminace, snaží se rozlišit chování spotřebitele vůči ceně výrobku, tedy, zda je ochoten za výrobek zaplatit i více či nikoliv

price packs

cenové balíčky; většinou se jedná o více produktů v jednom balení, které vyjde výhodněji než při nákupu jednotlivých kusů

price promotion

cenová podpora prodeje

price skimming

cena slízané smetany; nadsadí se cena nového výrobku

price-based trade deals

výhodné obchodní nabídky vycházející z ceny
stránka: Predchozí 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
.