Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

price-cut

snížení ceny

přímá média

pošta, telefon, internet

přímá média

zaměřují se na individuální komunikaci s publikem

přímé náklady

mění se s každou reklamou zadanou v médiích

primitivní humor

používá k pobavení jednoduché prvky

přímý marketing

komunikace řízená formou přímého oslovení adresáta či zadavatele zahrnující reklamu i prodej, přímá i masová média

přímý marketing

komunikace řízená formou přímého oslovení adresáta či zadavatele za pomocí nástrojů, např. direct mailu nebo snahou zaujmout adresáta tak, aby reagoval sám, za pomoci odpovědní zásilky, teleshoppingu či telefonické nabídky; nejdůležitější složkou přímého marketingu jsou databáze klientů, které se z tohoto důvodu musejí aktualizovat a třídit, aby efektivnost při nabídce byla co nejvyšší, cílem je vybrat produkt, který bude danému člověku co nejlépe vyhovovat dle specifických parametrů, z tohoto důvodu musíme znát potřeby zákazníka, podporou pro získání jeho potřeb může být telefonické dotazování či zaslání dotazníku s žádostí o jeho vyplnění

přímý přístup

výběr nositele na základě sledovanosti programů

principle of relativity

zásada relativity; spotřebitel hodnotí, zda při koupi vydělal nebo prodělal

print media

tištěná média

příprava

sběr a analýza všech dat, která se situací jistým způsobem souvisí

přírůstek spotřeby

spotřebitel užívá výrobek častěji než je standardní

příspěvková marže

rozdíl mezi cenou, za kterou je výrobek prodán a náklady, které byly na tento výrobek

příspěvky na vystavování zboží

pokud maloobchodník vystaví zboží daného výrobce na lépe viditelné místo, dostane za to zaplaceno

private labels

soukromé značky, většinou značky obchodu, ve kterých se prodávají, díky tomuto faktu bývá zboží levnější
stránka: Predchozí 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.