Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

přivykání

jedinec si pomalu přivyká na nové, neobvyklé podnětů

procento dokázaného upamatování

ta část publika, která se rozpomněla na konkrétní informace z reklamy

procento poměrného upamatování

ta část publika, která se rozpomněla na reklamu, ale nevybavuje si konkrétní informace

process variables

procesní proměnné; jak spotřebitel reagoval na reklamu

prodej v jednotkách

veškeré prodané zboží v určitém období jedné značky

prodeje v jednotkách množství

jaké množství dané značky se celkově prodalo za určité období

prodejní konference

všichni maloobchodníci v jednom regionu nemohou prodat zboží výrobce a ten je proto sponzoruje

product

výsledek činnosti v podobě výrobku nebo služby, vytvořený v určitém období pomocí lidské nebo strojové výroby za účelem prodeje

product life cycle

životní cyklus produktu; období, jimiž produkt prochází od zavedení po zaniknutí

product placement

umístění značky; placené objevení se značky ve filmu nebo v televizním programu

production houses

produkční domy; jejich hlavní činností je dokončení reklamy

produkční domy

hlavní činností je produkce konečné podoby reklamy

produkt

výsledek činnosti v podobě výrobku nebo služby, vytvořený v určitém období pomocí lidské nebo strojové výroby za účelem prodeje

produkt orientation

firma se zaměřuje na své produkty v rámci úspěchu

produktová komunikace

popisuje konkrétní výrobek či službu firmy pomocí marketingu za účelem zvýšení prodeje pomocí reklamy, public relations, directmarketingu či promotion
stránka: Predchozí 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.