Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

divergentní myšlení

myšlenka, z níž plyne mnoho jiných nesouvisejících s myšlenkou původní

diverting

odklánění; dealer nakupuje produkt ve smluveném regionu, ale prodává jej v jiném

dlouhodobá paměť

uchovává informace po dlouhé časové období, , kapacitně neomezená a odolná vůči zapomínání (nemožnost vybavení zapříčiněna neadekvátní vyhledávací strategií nebo nevhodným uložením informace)

dlouhodobý (přenesený) účinek reklamy

účinek reklamy přetrvává i po skončení kampaně a postupně slábne

doložka o morálním chování

klauzule ve smlouvě, která zadavateli reklamy umožňuje vypovědět smlouvu s doporučovatelem v případě jakéhokoliv porušení

domácnost

Osoby, které skutečně trvale a společně bydlí v jednom bytě.

dominant brand

dominantní značka, zaujímá většinu trhu a spotřebitelé jsou vůči ní velmi loajální

dominantní značka

má velký podíl na trhu, a tím pádem i mnoho zákazníků

doporučování

vyjádření kompetentní osoby o zkušenosti či závěru o daném výrobku či službě, což má působit na recipienty důvěryhodněji

doporučovatel (mluvčí, model)

ve většině případů osoba, která produkt doporučuje na základě osobních zkušeností nebo provedených výzkumů

dotazník

seznam otázek strukturovaných podle určitého klíče, respondentovým úkolem je na ně odpovědět

double coupons

dvojité kupony; maloobchodníci zdvojnásobí hodnotu uvedenou na kuponu od výrobců

druhové značky

nenesou žádné jméno, z tohoto důvodu mají nízkou cenu

dryáčnická reklama

používání nadsazování, superlativ a neurčitosti

dual entlitlements

duální nárok; prodávající chtějí prodávat za co nejvyšší ceny a spotřebitelé chtějí nakupovat za co nejnižší ceny, musí tedy vzniknout situace, kdy pro výrobce není výroba ztrátová a pro spotřebitele cena neúnosná
.