Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

creative boutiques

malé agentury zabývající se kreativními prvky reklamy

creatives

kreativci; tvůrčí pracovníci

creativity

tvořivost, činnost odlišná od standardu

credibility

důvěryhodnost; pramení z předešlých zkušeností, osobního doporučení, prestiže značky...

cross promotion

jedná se o marketingovou podporu dvou či více produktů a služeb, ty se prolínají v působení na danou cílovou skupinu, např. kosmetika a potraviny; výrobci se spojí a vytvoří společnou nabídku a tu nabízejí marketingovou komunikací svým zákazníkům, výhodou pro spotřebitele je většinou sleva na tento druh zboží či služby

cross-ruff coupons

kupóny, které lze použít pouze k nákupu dalšího produktu

customer

zákazník

customer relationship management (CRM)

nástroje s jejichž pomocí dochází k udržování a posilování vztahů se stávajícími zákazníky; tento nástroj je považován za nadřízený přímému marketingu, i když využívá zejména jeho nástrojů; těmi jsou dlouhodobost, systematičnost, práce s rozsáhlými soubory dat a propojování různých nástrojů marketingové komunikace, zejména ty zaměřené na vytváření dlouhodobého vztahu mezi klientem a značkou (loajalitu)

data z jednoho zdroje

spojení dat o prodeji do jedné databanky

dávky

samostatné jednotky, jejichž hlavním úkolem je zachování informací

day-after recall

vzpomínka "den poté"; jaká část publika si dokáže reklamu vybavit i na druhý den ode dne zhlédnutí

dealers

dealeři, zprostředkovatelé; podporují prodej mezi výrobcem a maloobchodníkem či spotřebitelem

deceptive

klamavý, ošidný; způsobuje mylné vysvětlení si určitého jevu, myšlenky, produktu

decline

pokles; prodej klesá určitou rychlostí až do doby, kdy definitivně nezanikne

decomposing a promotional bump

dekompozice šoku z podpory prodeje; rozbor prodeje, který byl zvýšen, zabývá se důvodem, díky kterému byl prodej zvýšen, většinou druhem podpory prodeje
.