Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

conditioned stimulus

podmíněný podnět, původně nevyvolává nepodmíněnou reakci

consideration

uznání, odměna

consumer

spotřebitel, zákazník

consumer orientation

orientace na spotřebitele, středem zájmu je spokojenost spotřebitele

consumer promotion

podpora prodeje, je nabízena od výrobce rovnou ke spotřebiteli

consumer show

spotřebitelské prohlídky, ochutnávkové akce

content

obsah; hlavní myšlenka reklamy

contests

soutěže, hry, vítězové jsou alespoň zčásti určováni na základě pravidel

contextual stimuli

na spotřebitele působí podněty související s hlavním podnětem, který má být východiskem podnětů souvisejících

continuity

návaznost

contribution margin

mezní příspěvek, rozdíl mezi prodejní cenou a variabilními náklady výroby

control group

nezávislý vzorek srovnatelný s experimentálním vzorkem, liší se v tom, že se s ním nezacházelo předem daným způsobem, ale vzorek byl ponechán k samostatnému jednání

convenience

snadnost, jak lehce lze informaci od spotřebitelů získat

convetions

shromáždění, konference

cooperative advertising

kooperativní reklama, výrobce se bude podílet na nákladech reklamy s maloobchodníkem
.