Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

copy

text inzerátu nebo reklamy

copywriting

vytváření textu v reklamě

corrective adversiting

opravná reklama, má opravit nepravdivé informace z předchozí klamavé reklamy

cost basis

nákladová základna, při které agentura účtuje klientovi částku ve výši nákladů plus dohodnutého zisku

cost efficiency

nákladová efektivnost, rozsah reklamy, kterou lze zakoupit na základě předem daného objemu finančních prostředků

cost efficiency

nákladová efektivnost; v jakém rozsahu může zadavatel nakoupit prostor k reklamě, kdy musí brát na zřetel předem daný rozsah finančních prostředků

cost per rating point (CPP)

náklady na ratingový bod; náklady na programový časový blok (šot), dělené ratingem programu, v jehož průběhu je šot vysílán

cost per thousand (CPM)

náklady na tisíc čtenářů, diváků nebo posluchačů

count-recount

součet-odpočet; výrobce proplatí maloobchodníkovi slevu, kterou poskytuje spotřebitelům až poté, co tyto výrobky prodá spotřebitelům se slevou

counterarguments

protiargumenty; vznášejí se proti určitému tvrzení

counterattack

protiútok; obranná strategie, napadený odpovídá útokem, který spočívá v postavení značky na trhu tak, aby stála blízko útočníkovy značky, kterou má tímto vytlačit

coupon drop

vydání kuponů

coupon redemption

uplatnění kupónů; spotřebitel použije hodnotu uvedenou na kupónu při nákupu zboží, kdy daný výrobek dostane za cenu uvedenou na kupónu, popř. se cena sníží o částku na něm uvedenou

covariotions

kovariace; míra závislosti mezi dvěma proměnnými

coverage

pokrytí; kolik procent domácností bylo vystaveno vlivu médií
.