Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

designers

návrháři

diary

deník; jednotlivec do něj zaznamenává své denní činnosti

direct mail

jde o dopis obsahující nabídku, propagační materiály, např. leták, ceník, informační materiály adresovaný konkrétní osobě, jedná se o základní nástroj přímého marketingu, pokud dopis není adresován, jedná se spíše už o sales promotion

direct mail coupons

spotřebitelé dostávají kupóny formou přímých zásilek, tj. přes poštu

direct marketing

přímý marketing, komunikace řízená formou přímého oslovení adresáta či zadavatele za pomoci marketingových nástrojů

direct media

přímá média; zaměřují se na individuální komunikaci s publikem

direkt costs

přímé náklady, mění se s dalším kontaktem s médii

disaggregate data

desagregované údaje, zaznamenávané na nejnižší možné úrovni, většinou v obecné rovině např. podle značky

disguise

zamaskování; úkol zadaný subjektům při výzkumu tak, aby nemohli předem uhodnout účel a hypotézy výzkumu

disonance / attribution hierarchy

hierarchie nesouladu / atributů; model, podle nějž se má spotřebitel rozhodnout na základě teorie nesouladu nebo teorie atributů

disonance theory

teorie nesouladu; znamená hypotézu, že spotřebitel přizpůsobuje své myšlenky tak, aby odrážely jeho skutečné chování

display

boxy uvnitř obchodu, ve kterých je umístěno zboží tak, aby bylo viditelnější oproti konkurenčním značkám

distributors

distributoři; osoby provádějící převoz zboží od firem ke spotřebitelům

divadelní testy

výzkumy televizní reklamy často konané v divadlech

divergent thinking

odlišné myšlení; myšlenky plynou v nelogickém procesu od počátečního bodu všemi směry
.