Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

defender model

obranný model; obrana úspěšné značky proti konkurenci formou úspěšného marketingu

defense reaction

obranná reakce; jedinec nechce přijmout ideu reklamy, protože se takto brání před jejich nepříjemnými důsledky

deflection

úhybná obranná strategie, kdy napadená značka ustupuje ve směru působení útoku, tj. k vlastním silným stránkám

dekompozice šoku z podpory prodeje

zvýšený prodej se rozčlení podle čtyř složek

delay purchases

maloobchodník odloží koupi od výrobce kvůli tomu, že hodlá prodat zásoby, které má a poté je nahradit produkty nakoupenými za nižší cenu

delayed effect od advertising

opožděný vliv reklamy; prodej způsobený zastavenou reklamní kampaní

dělené kabelové testy

testy zjišťující účinnost televizní reklamy v terénu

demand bias

požadované zkreslení; respondenti odpovídají tak, jak si myslí, že podle tazatele mají

demografic segmentation

demografická segmentace; rozdělení na základě pohlaví, věku, vzdělaní, příjmu nebo rasy

demografická segmentace

rozdělení spotřebitelů dle demografických znaků (pohlaví, věk, vzdělání)

deník

záznam denních činností respondenta

dependent variable

závisle proměnná; vliv nezávisle proměnné, který je zkoumán

desagregované údaje

veškerý prodej se rozdělí na jednotlivé složky

design

jistý prvek toho, co tvoří výrobek

designéři (kreativci)

odborní pracovníci podílející se na vytváření reklamy
.