Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

pokrytí

kolik procent lidí je vystaveno působení média

poll

průzkum, provádí se formou dotazování

population

populace; celkový počet domácností nebo osob

pořad

Ucelená část vysílání televizního kanálu s určitým konkrétním obsahem či sdělením ohraničená začátkem a koncem. Pořad má svůj vlastní název a je vysílán v určitém čase. Doba vysílání pořadu je určena s přesností na jednu sekundu. Pořadem může být i teleshopping či sponzorský vzkaz.

poselství typu jemného ovlivňování (jemná reklama)

citlivá, používá náznaků místo naléhání nebo nátlaku

poselství typu tvrdého ovlivňování (tvrdá reklama)

ovlivňování zakládající se na nátlaku nebo naléhání

positioning

představa o produktu – čím by měl zaujmout spotřebitele

positioning

positioning, jaké místo zaujme značka na trhu a čím by měla spotřebitele zaujmout

poskytování vzorků

produkt je spotřebitelům poskytnut zdarma, aby si jej vyzkoušeli

posouzení zakázky

zhodnocení výsledků od stávající agentury

postava v reklamě

v reklamě vystupuje člověk, zvíře nebo předmět

poštovní média

soukromé nebo státní poštovní služby

posttesty

posttesty využívají kvantitativní i kvalitativní metody marketingového výzkumu s jejichž pomocí ověřují účinnost skončené reklamní kampaně na zaměřenou cílovou skupinu, průběh výzkumu je rozdělen do dvou etap – v první se před začátkem kampaně získávají znalosti o úrovni znalostí a postojů cílové skupiny vůči firmě či výrobku a kampaň se poté upravuje dle výsledků, ten se srovnává s výsledkem ve druhé fázi posttestu, jež se realizuje po skončení kampaně

pouhé působení

založeno pouze na vnímání, nikoli na přemýšlení

požadované zkreslení

respondent odpovídá to, co si myslí, že chce tázající slyšet
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.