Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

advertising

reklama, firma předkládá pomocí médií svou nabídku formou sdělení s cílem ovlivnit spotřebitele a vyvolat v něm zájem o koupi

advertising agency

reklamní agentura; organizace vytvářející reklamu nebo zařizuje její umísťování v médiích

advertising decay

slábnutí reklam; produkty se prodávají po ukončení reklamní kampaně

advertising effectiveness

účinnost reklamy; reklama působila pozitivně na příjemce, ti nakupují daný produkt

advertising level

intenzivní reklama; kolik lidí oslovila z hlediska působení v poměru kolik na ni bylo vynaloženo finančních prostředků

advertorial

1. článek nebo úvodník; 2. dlouhá tištěná reklama, která připomíná úvodník informuje o vlastnostech, užití nebo nákupu zboží

afektivní cíle

pomocí kreativního nápadu zlepšit hodnocení značky firmy a zvýšit oblibu

affective

emociální, působící na city

affiliates

přičleněné subjekty, vysílají navíc program stanice, se kterou má daná společnost smlouvu

affirmative disclosure

kladné odhalení, v důsledku předchozí klamavé podpory prodeje se poskytnout nové a přesné informace

affordability method

firma vynakládá na reklamu pouze tolik prostředků, kolik má v současné chvíli k dispozici

Afinita

Míra vhodnosti kampaně pro určitou cílovou skupinu

agency brand

značková agentura, jejím hlavním cílem je reklama, neangažuje se ve vlastnictví jiných agentur, proto je také nazývána nezávislou

agenturní značka

nezávislá agentura, která se zabývá zejména reklamní činností

agentury pro nákup médií

nakupují čas zadavatelům reklam v médiích, za tuto službu dostávají zaplaceno, případně mohou spolupracovat s jinými plnohodnotnými agenturami
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.