Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

cena účtovaná médii

cena za čas a prostor v médiích

cenová diskriminace

spotřebitelům jsou účtovány různé ceny

cenová podpora prodeje

dojde ke snížení ceny buď prostřednictví přímé slevy nebo nepřímo pomocí výhodných kupónů

cenová podpora prodeje

jedná se o slevy, výhodná balení či lákavou výhru v případě zakoupení

cenové balíčky

balení, většinou obsahující více kusů výrobku, které je cenově výhodnější než kdyby spotřebitel kupoval výrobky zvlášť

centers

centra; velké prodejní plochy, na kterých se vystavuje zboží

centra

velké obchodní plochy, na kterých je k prodeji určitý výrobek

central route of persuasion

ústřední směr přesvědčování; hypotéza tvůrců reklamy, podle níž předpokládají, že člověk bude reagovat na základě svého uvážení všech pro a proti

centrální cesta přesvědčování

příjemci reklamy jsou motivováni a také oceňují myšlenu reklamy

cents-off

centy dolů; cenový balíček

četnost

kolikrát byl recipient vystaven reklamě

channel

kanál, cesta, kterou dochází k distribuci reklamy

channel conflict

konflikt v distribuční cestě; konflikt mezi členy distribučního systému

character

postava nebo produkt

characterization

charakterizace; vlastnosti postavy nebo produktu
.