Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

brain wave recording

záznam elektromagnetické aktivity mozku

brand choice

výběr značky

brand switching

změna značky

brífink

moderní prvek v rámci setkávání se s novináři po jednáních, slouží k rychlému informování o výsledcích jednání a o postojích zúčastněných; neplánuje se s předstihem, bývá svoláván "narychlo" pouze za účelem informovanosti

broadcast media

rozhlasová a televizní média přenášející hlavní myšlenku reklamy z jediného zdroje, přičemž jejich hlavním cílem je motivovat publikum ke koupi

cable data

kabelová data, která zaznamenávají kolik domácností bylo vystaveno televizní reklamě

carryover effect of adversiting

odložený účinek reklamy; produkty se prodávají po ukončení reklamní kampaně

casting

výběr postav účinkujících v připravované reklamě

categorization

kategorizace; členění dílčích informací do celků

cease-and-desist order

příkaz "zastavit a upustit"; příkaz zastavit podporu prodeje tehdy, pokud byla shledána klamavou

celebrities

slavné osobnosti

celkový vliv proměnných

souhrn, hlavních a interaktivních vlivů

celostátní spotová reklama

reklama celostátních společností na místních stanicích

celostátní značka

značka známá celorepublikově, velmi kvalitní

cena slízané smetany

nadsadí se cena nového výrobku
.