Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

checkout scanner

kontrolní snímací zařízení; snímají kódy zboží laserovým paprskem

chunk

dávka (větší celek); integrovaná mentální jednotka uložené informace

cíl reklamy

výsledek, který firma vyžaduje po agentuře, tím bývá zvýšení prodeje a zvednutí prestiže značky

cílený marketing

marketing zaměřený na určité skupiny, o kterých máme dostupné informace, jež ulehčují prodej díky těmto znalostem

cílové publikum

ta část publika, na níž je zadavatel reklamy zaměřen

cílové stimuly

finanční odměny pro maloobchodníky za předpokladu, že splní předem dané cíle

circulation

náklad; pojem používaný u tiskovin, kolik bylo vydáno kusů

čisté pokrytí

uveřejnění reklamy ve dvou nebo více médiích

čistý (konečný) zisk

hrubý zisk mínus fixní náklady

claim

v marketingové komunikaci je považován za základní a povinný prvek spadající do metod sloužících k podpoře prodeje výrobku či služby v rámci podlinkové komunikace; jedná se o slogan připojený k logu firmy, se kterým tvoří základní prvek v komerční komunikaci, a to hlavně v reklamě, promotion a POS materiálech, dále v reklamách tištěných (inzerce, billbordy), v reklamách audiovizuálních (rádio, televize, kino) ho většinou uvidíme na závěr v rámci tzv. packshotu; claim se využívá zejména v místech prodeje či na veřejných prostranstvích formou soutěží, ochutnávek, chodících reklam v rámci sales promotions;

classical conditioning

klasické podmiňování; vnímáním dvou podnětů dojde ke spojení v jeden a v důsledku toho dochází k trvalé změně chování

člen TV panelu

Osoba starší čtyř let, která žije v televizní domácnosti, která je součástí panelu. Členové panelu tvoří reprezentativní vzorek z hlediska televizní populace České republiky ve věku 4 a více let.

clutter

chaos; velké množství reklam, během vysílacího času mezi programem

cognition

poznávání; proces, při kterém jedinec dochází k získání znalosti o daném jevu, skutečnosti

cognitive

poznávací, myšlenkovým procesem dochází jedinec k získání znalosti
.