Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

audiometers

audiometr; přístroj připojen k radiopřijímači a zaznamenává, kdy je zapmuto a na který kanál je naladěno

audiometr

zařízení ukazuje, na které stanici je rádio naladěno

audit interní komunikace

důležitý pro přípravu strategie a plnění plánů interní komunikace, zjišťuje na jaké úrovni jsou v podniku informační vazby a toky, ty mapuje do cílových skupin a identifikuje tak hlavní typy informací, které je potřeba v rámci firmy vědět

average frequency

průměrná frekvence jakou působí reklama na příjemce za určité časové období

avoidance

vyhnutí se, spotřebitelé se cíleně vyhýbají reklamám

bait and swith

"navnaď a přehoď"; obchodník sníží cenu jistého druhu zboží, aby přilákal spotřebitele do obchodu, ale předpokládá, že ti nakoupí i nezlevněné zboží

balíčkové kupony

najdeme je na obalech výrobků

baseline

základní řada; předpoklad prodeje daného produktu bez podpory prodeje

bayer

kupující

behavioral research

výzkum chování; studie zabývající se chováním spotřebitelů

benefit segmentation

rozdělení produktu podle výhod, kdy spotřebitel hledá jedinečnou výhodu oproti všech ostatním produktům

bias

zkreslení, předsudek, zaujatost, víme, kde k chybě došlo, ale nevíme v jakém rozsahu

bill-back

zpětná fakturace; výrobce poskytuje prodejci slevu poté, kdy on prodal zlevněné zboží spotřebitelům, a to pouze v tom objemu, ve kterém to prodal

blikání (poryvy)

reklamy jsou naplánovány v nepravidelných intenzitách

bonus plan

věrnostní program, který zákazníkovi poskytne jistý druh zboží zdarma po dosažení určitého počtu bodů
stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další 5
.